IPS TRADE COMPANY
Doradztwo w zakresie zakupów i sprzedaży

Skupiamy się głównie na eksporcie oraz imporcie wielobranżowym. Ustalamy strategie długoterminowe w oparciu o analizę rynku.